jump to navigation

Kelebihan

Kelebihan Perbankan Islam

 1. Pembahagian dividen berdasarkan keuntungan aktiviti jualbeli.
 2. Penyerahan dan penyaluran dana sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh badan Pengawal Syariah.
 3. Menjalankan aktiviti jualbeli yang halal saja.
 4. Penentuan kadar purata bagi hasil jualbeli dibuat pada waktu akad dengan berdasarkan pada kemungkinan untung rugi.
 5. Kadar purata bagi hasil jualbeli (sistem muamalah) berdasarkan kepada jumlah keuntungan yang diperolehi.
 6. Perbankan islam tidak ada yang meragukan dari segi sumber  keuntungan bagi hasil jualbeli atau perlaburan yang dilakukan
 7. Merangkumi 20% daripada juzuk pasaran perbankan dan insurans dan memberi sumbangan yang berkesan kepada sektor kewangan ekonomi negara.
 8. Diwakili oleh sebilangan IPI dan PT(pengendali takaful) yang kukuh dengan modal yang besar serta menawarkan produk dan perkhidmatan kewangan Islam yang lengkap dan komprehensif

Perbezaan Perbankan Islam dengan Perbankan Konvensional

Perbezaan antara perbankan  Islam dengan perbankan konvensional secara umum terbahagi kepada dua konsep iaitu konsep imbalan dan konsep sistemnya. Perbezaan konsep antara sistem perbankan  Islam dengan perbankan konvensional dapat dilihat dalam jadual perbandingan di bawah.

PERBANKAN BANK ISLAM

PERBANKAN BANK KONVENSIONAL

 • Berdasarkan keuntungan
 • Berdasarkan bunga dan hasil
 • Berorientasikan Keuntungan dan Al-Falah
 • Berorientasikan keuntungan
 • Hubungan dengan pelanggan dalam bentuk hubungan perkongsian
 • Hubungan dengan pelanggan dalam bentuk hubungan pemiutang – penghutang
 • Users of real funds
 • Creator of money supply
 • Menjalankan aktiviti jual beli yang halal saja
 • Menjalankan aktiviti jual beli  yang halal dan haram
 • Penyerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan syariah Islam yang diawasi oleh badan Pengawal Syariah.
 • Tidak terdapat badan Pengawal Syariah

Seterusnya>>>Cabaran dan Peluang

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: